Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου


1. Εισαγωγή στην Αθλητική Ψυχολογία

2. Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης Αθλητών  

3. Βασικές Τεχνικές Αθλητικής Ψυχολογίας 

4. Βελτίωση Ψυχολογικών Ικανοτήτων 


Το σεμινάριο απευθύνεται σε αθλητές όλων των επιπέδων απο 14 ετών.

Δωρεάν Εγγραφή